TEAM NOVON/VLIETSTRA NAAR DE TOP!!

Al een aantal jaren doen wij met een bedrijventeam mee aan sportevenementen. Dit jaar gaan we met een team van 25 personen de Mont Ventoux beklimmen. We doen dit door mee te doen met het evenement van Groot Verzet Tegen Kanker. Ons doel hierbij is het leveren van een mooie (sport)prestatie, het creëren van een teamgevoel, maar het belangrijkste is om zoveel mogelijk geld in te zamelen om een bijdrage te leveren aan de strijd tegen kanker.

Van de opbrengsten van ons team gaat 60% naar twee projecten van het KWF die de Stichting heeft uitgekozen en 40% gaat naar Villa Joep!!

Villa Joep is gestart als belofte aan de toen vierjarige Joep. Voor zijn overlijden beloofden zijn ouders hem alles op alles te zetten om genezing van neuroblastoom mogelijk te maken. Die belofte uit 2003 is uitgegroeid tot een professionele organisatie die geld inzamelt om het internationale onderzoek naar neuroblastoom te versnellen en de kans op genezing te vergroten.

Wil je ons steunen? Graag!
https://www.grootverzettegenkanker.nl/teamnovon
of IBAN NL06RABO0125396988 t.n.v. Novon Gebouwen B.V. onder vermelding van sponsoring.

E-MAIL