deltaWonen

Sinds jaar en dag verzorgt een enthousiaste groep professionals van Vlietstra schoonmaakwerkzaamheden voor woningcorporatie deltaWonen.

We reinigen portieken en ramen bij diverse locaties van deltaWonen in de regio Zwolle. Ook nemen we dagelijks het hoofdkantoor aan de Veerallee onder handen. In totaal werken we al meer dan zestien jaar samen. Iets om trots op te zijn!

Onlangs hebben we opnieuw gekeken naar ons partnership. Van daaruit is een nieuwe, resultaatgerichte werkwijze ontstaan, waarbij we goed op de hoogte zijn van elkaars wensen en eisen. Dat biedt perspectief voor de toekomst.